Timantinkova tekijä apunasi

Kiertotalous ja materiaalien kierrätys

Kiertotalous on muun muassa uuden luomista toiselle tarpeettomasta hyödykkeestä. Me Isapella olemme osa kiertotaloutta ja mukana tarpeettomien materiaalien takaisinkeräyksessä ja uudelleenhyödyntämisessä.

Otamme vastaan mm. betonia, sekalaista rakennusjätettä, purku- ja lajittelutoiminnassa syntyvää jätettä, purkupuuta, puhdasta rakennuspuuta, puhtaita risuja, kantoja ja asfalttia.

Tarjoamme myös mahdollisuutta tulla kumppaniksemme ja vuokrata tiloja tai maa-alueita kiertotalouteen liittyville liiketoiminnoille Ruskon teollisuustontiltamme.

Tullessasi meille asiakkaaksi, saat meille tuotavista jätteistä lain vaatimat sähköiset asiakirjat YLVA-tietojärjestelmään.

BETONIN kierrätys

Otamme vastaan betonijätettä mm rakennustyömailta sekä puhdasta hukkabetonia betoniteollisuudelta. Betonijätteen mukana on toimitettava jätteen siirtoasiakirja, joka sisältää jätelain edellyttämät tiedot.

Kierrätysbetoni ei saa sisältää vaarallisia eikä haitallisia aineita. Betonia sisältävien kuormien toimittamisesta on sovittava etukäteen soittamalla numeroon 040 551 7011. Pulveroimme tuomanne betonin ja erottelemme samalla betonin seassa olevat raudat. Laadukasta betonimursketta käytetään mm. maanrakentamisessa ja betonin elinkaari on miltei loputon.

Kierrättämällä betonia voimme säästää luonnonkiviaineksen (sora- ja hiekkavarannot) käyttöä ja säästää kiviainesten kuljetuskustannuksissa, etenkin kaupunkien vaikutusalueilla.

Toimitilavuokraus ja aluekehittäminen

Omistuksessamme on Ruskon suurin teollisuustontti. Haemme uusia kiertotaloutta tukevia yhteistyökumppaneita vuokraamalla tiloja sekä maa-alueita liiketoiminnoille.

Tällä hetkellä on vuorattavana noin 1,5ha rakennuskantaa ja rakennamme myös tarpeisiinne vaadittavia liike- ja tuotantotiloja. Voimme tarjota asiakkaillemme käyttöön lastaus- ja purkukalustoa, kuten pyöräkoneita ja trukkeja.

Alueen infraan kuuluu rajattomat sähkönkäyttömahdollisuudet ja alueella on myös biokaasun käyttömahdollisuus. 14 ha:n rakennusoikeus antaa mahdollisuuden kiertotaloudelle, teollisuudelle ja suuria tiloja tarvitseville toimijoille. Ole yhteydessä ja suunnitellaan yhdessä mahdollisuuksia.

Koneurakointi ja kunnossapito

Teemme koneurakointia yrityksille, kuten talvikunnossapitotyöt, pyöräkone- ja kaivinkonetyöt sekä erilaiset kuljetustehtävät, kuten maa-ainesten sekä lumen kuljetukset. Palveluihimme kuuluu urakointi monipuolisella kierrätyslaitteistolla, esimerkiksi purkukourilla, seulakauhalla,iskuvasaralla ja pulveroijalla.

Maatalous

Maatalouden osalta olemme osa lähiruokaketjua.

Tuotamme nurmea lähitilalle ja olemme siis osa ketjua, jonka avulla meille tuotetaan maailman puhtainta lihaa.

Nurmiviljely on tärkeä hiilensitomisen keino. Maaperä sitoo ja varastoi hiiltä ilmakehästä ja pidättää tehokkaasti ravinteita. Tämän seurauksena myöskään typpi ja fosfori eivät valu vesistöihin. Pohjoisen yöttömän yön nurmi siis sitoo hiiltä ja ruokkii naudat.

Tuotamme myös maatalouden sivuvirtana Farmilämpöä. Meillä on oma hakelämpökeskus, jossa tuotetaan lämpöä Metsärinteen alueelle asuintalojen lämmitykseen, yhteistyössä Oulun Seudun Sähkön kanssa. Voimme myös tarjota lämmön tuottamispalveluita muidenkin yritysten tarpeisiin. Otamme vastaan risuja ja haketta yrityksiltä.